Geschiedkunde

Geschiedkunde :

 

Geschiedkunde is de wetenschap die de geschiedenis bestudeert aan de hand van bepaalde bronnen om zicht te krijgen op het verleden van iets of iemand. Onder geschiedenis verstaan we dan het chronologische verloop van gebeurtenissen. Tegenwoordig wordt de term 'erfgoed' veel gebruikt.

 

Bronnen :

Archeologische vondsten, inscripties, geschriften, drukwerken, microfilm, audio- en filmopnames, digitale bronnen of mondelinge verhalen.

 

Onderdelen :

Geschiedenis van de aarde : Geologie

Geschiedenis van het leven op aarde : ...

Geschiedenis van de mens : Antropologie

 

Geschiedenis van een cultuur : vb Romeinse cultuur

Geschiedenis van een land : vb Belgiƫ

Geschiedenis van een volk : vb Vlamingen

Geschiedenis van een streek : vb de Kempen

Geschiedenis van een gemeente : vb Mortsel

 

Geschiedenis van een familie : Genealogie

Geschiedenis van een bedrijf of vereniging : ...

Geschiedenis van een persoon : Biografie

 

Geschiedenis van een voorwerp : vb de postzegel

Geschiedenis van een tijdvak : vb de ijzertijd

 

 

Hulpwetenschappen :

Chronologie : Dendrochronologie(=ahv boomringen), Koolstof14-methode, tabellen van regeerperiodes,...

 

Paleografie : Studie over ontcijferen en analyseren van oude geschriften.

Cartografie :

Bibliografie : Overzicht van boeken rond een bepaald onderwerp

 

Archeologie :

Onderwater-archeologie :

 

Fotografie :

Luchtfotografie :

Satelietfotografie :