Links

Links :

 

Erfgoed Mortsel :

Azura : Beeldbank van de Antwerpse ZUid Rand

Wikipedia : Lijst onroerend erfgoed

Wikimedia Commons : Onroerend erfgoed in Mortsel

Inventaris Onroerend Erfgoed Mortsel : Overzicht bouwkundig erfgoed in Mortsel

Praats : Foto's rond april 1943 en overzicht van 830 slachtoffers

Erfgoed rondom Mortsel :

 

Het Speelhof : Boechout Heemkunde Berchem : Berchem

De Markgraaf : Hove Kon. Kring voor Heemkunde : Kontich

Jan Vleminck : Wijnegem DocC : Borsbeek

Turninum : Deurne

 

Avbg : Antwerpse Vereniging voor Bouwhistorie en Geschiedenis

Azura : Beeldbank van de Antwerpse ZUid Rand :

Heemkunde Gouw Antwerpen : Koepelvereniging heemkringen Provincie Antwerpen

Lokaal Erfgoed : Repertorium van de lokale erfgoedhouders (HGA + Prov Antw)

Vlaamse Erfgoed-sites :

 

Algemeen :

Faro : Vlaams Steunpunt voor Cultureel Erfgoed

Herita : Koepelorganisatie voor erfgoedzorg

Erfgoedcellen : Overkoepelende erfgoedorganisatie voor regionale samenwerking

Erfgoedsteun : Zoek wie je erfgoedorganisatie kan steunen

Aktiviteiten :

Open Monumentendag Vlaanderen

Open Monumentendag Brussel

Erfgoeddag

Nacht van de geschiedenis : Een jaarlijkse aktiviteit van het Davidsfonds

Gebouwen en Landschappen :

Onroerend Erfgoed : VIOE : Archeologie, Gebouwen, Landschappen, Vaartuigen

M&L : Monumenten, Landschappen en Archeologie

Monumentenwacht : Waardevol erfgoed stimuleren

Bokrijk : Openluchtmuseum met oude hoeven

Kunst :

Okv : Openbaar Kunstbezit Vlaanderen

Funerair :

Anne-mie Havermans : Kunsthistorisch funerair onderzoek en inventarisatie

Antwerpse begraafplaatsen

Volkskunde :

Leca : Volkskunde Vlaanderen

Volkskunde :Tijdschrift over de cultuur van het dagelijks leven

Heemkunde Vlaanderen : Koepelvereniging heemkringen Vlaanderen

Muziek :

Muziekaal Erfgoed : Muzikaal erfgoed in Vlaanderen

Liederenbank : Met circa 150.000 Nederlandse liederen vanaf de middeleeuwen

Vlaamse liederenbank : nog in opbouw

Molens :

Levende Molens : Behoud, herstel en levend houden van de traditionele molens in Vlaanderen

Molenforum : Overkoepelende organisatie voor Molenverenigingen

Molenmuseum : Museum en Centrum voor minologie

Industrie :

Vvia :Vlaamse Vereniging voor Industriƫle Archeologie vzw Vlaanderen - Brussel

Etwie : Expertisecentrum voor Technisch, Wetenschappelijk en Industrieel Erfgoed

 

Over Boeken en Bibliotheken :

 

Boekgeschiedenis : Boekwetenschap en Bibliofilie in Vlaanderen / De Gulden Passer

Erfgoedbibliotheken : Netwerk van Vlaamse erfgoedbibliotheken

Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience : De Antwerpse erfgoedbibliotheek

Kadoc : Katholiek Documentatie- en onderzoekscentrum

Plantin Moretus : Drukkerijmuseum Plantin Moretus

VVBAD : Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek Archief en Documentatie

 

Middeleeuws erfgoed :

 

Doelse Koggge : Een Middeleeuws schip

 

Archeologische en Romein sites :

 

Avra : Antwerpse Vereniging voor Romeinse Archeologie

Vlaams Erfgoed Centrum : Archeologisch en natuurwetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen

Ex Situ : Tijdschrift voor Vlaamse Archeologie

Archeonet : Portaalsite over archeologie en erfgoed in Vlaanderen

Archeologie Online : Nederlandse portaalsite voor alle archeologie nieuws

GalloRomeins Museum Tongeren

Project Quintus : Levende geschiedenis : De Romeinse soldaat

Omnes Viae : Romeinse Routeplanner : een antieke Romeinse kaart met moderne technieken

Vici : Overzicht van alle Romeinse vondsten uit het Romeinse rijk

Genealogische sites :

 

VVF Nationaal : Vlaamse Vereniging voor Familiekunde

VVF Antwerpen : Antwerpse afdeling van de VVF

Geneanet : Stambomen online