Ten Dorpe

Ten Dorpe

 

 

 

1289 : De vroegste vermelding, toen 't Hof ten Dorpe een leen was van kasteel

Cantincrode.

Middeleeuwen : Grondvesten en omwalling dateren vanuit deze periode.

1500 : Toren en poort worden opgetrokken.

1558 : Ridder Jan de Jonge verkoopt het huis aan de Antwerpse koopman Manneart.

1583 : Op 5 augustus, werd het door Antwerpenaars afgebrand en geruïneerd (=tijdens

de opstand der Nederlanden tegen Spanje).

1609 : P. P. Rubens tekent het Hof ten Dorpe.

17e eeuw : Het huis wordt gerestaureerd door de Antwerpse familie Goubau.

1746 : De pachthoeve Heideland wordt opgetrokken ook door de famile Goubau.

1830 : Tot dan bewoonde de familie De Toinct d’Oyevaersnest het Hof ten Dorp

waarvan het wapenschild zich boven de toegangspoort bevindt.

20e eeuw : De gevels en bedaking worden verfraaid in neo-renaissancestijl.

2006 : Het Hof ten Dorpe wordt gebruikt als Het Huis Anubis. Het verhaal speelt zich

daar af. De binnenscènes zijn evenwel in de studio opgenomen. Ook is er een

achtbaan genaamd Anubis: The Ride in Plopsaland De Panne gebouwd, waarin

de bezoeker via een nagebouwd Hof ten Dorpe (Het Huis Anubis) binnenloopt.

Dit is het station van de achtbaan.

 

Bron : Wikipedia